02 December 2010

Buang.


Buang perempuan macam buang anak patung burok. Harga perempuan ta sama macam harga anak patung. Boleh grab? Duh, bodoh =.=