06 June 2011


Semua dah lain, Farah. Kau ta boleh stick pada satu situasi dalam satu tempoh masa yang lama. Kau kena move on, kau lupakan yang lama. Kau start yang baru, okay?
Good Luck, Farah.